Omgaan met conflicten en pesten op het werk

Collega's die niet meer met elkaar willen samenwerken, een verzuurde relatie met je baas of teamleden, aanslepende meningsverschillen... Conflicten en spanningen kunnen slopend zijn, de werksfeer verzieken en de productiviteit in een bedrijf of organisatie negatief beïnvloeden.

Niet enkel de conflicten maar ook het aantal meldingen van pesten op het werk stijgt elk jaar, dat blijkt uit nieuwe cijfers.

De slachtoffers ondervinden mogelijke gezondheidsklachten op vlak van psychisch welzijn, stress, slaapkwaliteit & motivatie. Dit heeft eveneens als gevolg dat de productiviteit als bedrijf erop achteruitgaat. Slachtoffers van pestgedrag, zijn vaker afwezig en zullen er ook voor kiezen om sneller van werkgever te veranderen.

Hoe ga je als leidinggevende of collega om met conflicten op de werkvloer? Welke methodiek/techniek kan worden toegepast om te vermijden dat deze conflicten overgaan in pestgedrag?

Hoe kan je het best als organisatie het onderwerp pesten onder de aandacht brengen?

Doelgroep

De training is bestemd voor iedereen die frequent contact heeft met interne medewerkers en collega's of externe partijen, zowel op leidinggevend als op team niveau.

PROGRAMMA

  • Gesprekstechnieken om situaties te ontmijnen in verband met conflicten en pesten op het werk
  • Verbindend communiceren
  • Rollenspel met concrete cases
  • De impact van communicatie

Eigenschappen
training

Prijs
120 EUR per persoon
Duur
0,5 dag

Deze opleiding kan ook voorzien worden als in-company opleiding. indien interesse neem contact op met ons.

Trainingsdata

Momenteel geen aankomende opleidingen gepland