DORO

Ons
vakmanschap

01.
Veiligheid en
welzijn

We zijn er rotsvast van overtuigd: een onderneming die welzijn en veiligheid voorop stelt, tilt het volledige team naar een hoger niveau. Ontdek hier hoe wij dat samen met jou kunnen verwezenlijken.

Contacteer ons

Onze
aanpak

Natuurlijk vertrekken wij altijd vanuit vakmanschap en een meetbare, objectieve benadering, gestoeld op wetgeving en normen. Maar dat alleen is niet genoeg want zonder draagvlak bij het hele team kom je nergens.

Zeker als het op veiligheid en preventie aankomt. En daar maken wij het verschil. Met empathie, een mensgerichte aanpak en een gezonde dosis pragmatisme maken onze experten van veiligheid een way of life.

Onze diensten

 • Doro quick safety scan: Met deze zelf ontwikkelde audittool screenen we je veiligheids- en preventiestrategie en maken we alle parameters meetbaar en vergelijkbaar. Zo brengen we in kaart waar er op vlak van veiligheid verbetering nodig of mogelijk is.

 • Uitbouw van een veiligheidscultuur met op maat gemaakte veiligheidstoolboxen, opleidingen, instructies en procedures: we zijn gespecialiseerd in het verhogen van het veiligheids-bewustzijn bij uw medewerkers. Op die manier betrekt u hen maximaal bij uw preventiebeleid Wij werken steeds vanuit de positieve bewustmaking om het gedrag van uw medewerkers bij te sturen, via zogenaamde “behaviour modification programs”.

 • Ondersteuning van de interne preventiedienst op technisch, organisatorisch en menselijk vlak, onder meer bij het opstellen van het globale preventieplan en het jaaractieplan. We versterken het duurzame karakter van uw bedrijf en ondersteunen u om met een correct preventiebeleid uw bedrijf veiliger en rendabeler te maken. Dat doen we in nauwe samenwerking met het management en de uitvoerende afdelingen.

 • Een veilig machinepark conform de machinerichtlijn: We stellen goed onderbouwde technische constructiedossiers op voor nieuwe machines en samenbouw en begeleiden je in de CE-markering. Wij kunnen voor u de risicoanalyses uitvoeren inclusief de berekening van de performance levels of SIL-klassen, alsook de oplossingen aanreiken voor uw machinepark.

 • De implementatie van levensnoodzakelijke acties in je ATEX- zones en het opstellen van je explosieveiligheidsdocument inclusief de risico analyses.

 • HAZOP: Systematische gevaaridentificatie van complexe procesinstallaties conform de norm IEC61882.

 • Brandveiligheid: met kennis van zaken stellen we uw brandpreventiedossier op van A tot Z. Op basis van een grondige risicoanalyse stellen we aangepaste preventiemaatregelen voor: type branddetectie, blusmiddelen, veiligheidsverlichting enz. We kunnen voor u het evacuatieplan opmaken. We leggen contact met de lokale brandweer om uw interventiedossier op punt te zetten.

 • Implementatie van zorgsystemen zoals ISO45001, VCA, ... en begeleiding tijdens de fase van certificatie.

Doro veiligheidscoordinatie tijdelijke mobiele bouwplaatsen

02.
Veiligheidscoördinatie
tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen

Het KB Tijdelijk of Mobiele Bouwplaatsen legt een aantal verplichtingen op wanneer je bouwwerken gaat uitvoeren, zowel vanuit de professionele als de particuliere context. Zo dien je een bijvoorbeeld een veiligheidscoördinator aan te stellen. Maar de regelgeving is complex:

 • Wie mag de veiligheidscoördinator aanstellen: de architect of de opdrachtgever of iemand anders?
 • Wie mag de functie van veiligheidscoördinator uitoefenen: de architect, de aannemer of een gekwalificeerde veiligheidscoördinator?
 • Moet de veiligheidscoördinator niveau of niveau B zijn?

We hebben de complexiteit vertaald in een tool die je op een heel eenvoudige manier om hierin de juiste beslissingen te nemen. Raadpleeg onze veico-tool, en ontdek welke regels voor jouw project van toepassing is.

VEICO-tool

Onze veiligheidscoördinatoren A en B verzorgen de veiligheid van je bouwproject van A tot Z. Reken op ons voor:

 • het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan
 • de veiligheidsrondgangen en een nauwgezette rapportering
 • de opmaak van een post-interventiedossier

Samen met onze erkende milieucoördinator kunnen wij het volledige traject ondersteunen en de noodzakelijke middelen in de omgevingsvergunning opnemen.


20210218 114659

03.
Opleidingen

Onze opleidingen zorgen ervoor dat veiligheid een natuurlijke reflex wordt en een engagement van je hele team.

Bekijk onze opleidingen

DORO Academy

In ons opleidingscentrum kan je terecht voor open veiligheidsopleidingen.

DORO BVBA is een geregistreerde dienstverlener ( DV.O232716 ) bij de Vlaamse Overheid in het kader van de KMO-portefeuille. Hierdoor krijg jij als gevestigde onderneming of zelfstandige in Vlaanderen een subsidie op het inschrijvingsgeld (naargelang de grootte van jouw bedrijf) wanneer je een opleiding volgt.

! CORONA UPDATE!

Onze opleidingen worden COVID-safe georganiseerd. We voorzien maximaal 10 deelnemers per sessie in onze grote opleidingszaal . De luchtkwaliteit in de zaal wordt gemonitord. Bij overschrijding van de grenswaarde wordt er een pauze ingelast om de nodige ventilatie mogelijk te maken.

DORO In Company

Heb je eerder nood aan een opleidingstraject binnen je organisatie of bedrijf en op maat van je team? Wij bieden verschillende volgende In Company opleidingen:

 • Strategiebewust preventiebeleid
 • Culture Based Safety
 • Behaviour Based Safety
 • De welzijnswet en de Codex
 • Verantwoordelijkheden binnen het Preventieluik
 • ATEX Regelgeving
 • De Machinerichtlijn
 • Globaal Preventieplan en Jaaractieplan
 • De Kracht van Feitenbomen in Arbeidsongevallen Onderzoek
 • Orde en Netheid 5S
 • Last Minute Risk Analyses LMRA
 • Besluiten Ruimtes
 • Opleiding BA4/BA5

Vind je niet terug wat je zoekt in deze lijst?

Geen nood, neem contact met ons op en we bekijken samen hoe we je kunnen helpen.