Gevaren van Asbest

Beschrijving

Werknemers kunnen bij de uitvoering van hun werk blootgesteld worden aan asbesthoudende materialen. Het zijn voornamelijk werknemers in technische installaties , in de bouw bij werkzaamheden aan nutsleidingen die in contact kunnen komen met asbest dat nog aanwezig is in installaties. Het is belangrijk is om deze mensen te informeren over de mogelijke toepassingen en hen bewust te maken van de beschermingsmaatregelen die men moet nemen om het risico te beperken. Als werkgever moet je de nodige opleiding voorzien voor medewerkers die af en toe in aanraking komen met asbesthoudende producten met een zeer beperkt risico op blootstelling aan de schadelijke vezels.

Dankzij deze opleiding zijn je medewerkers vertrouwd met de risico’s van asbest en met de te nemen preventiemaatregelen zodat zij de gevaren kunnen herkennen en inschatten tijdens de uitvoering van hun werk.

Voor Wie?

Deze opleiding is bedoeld voor:

  • Werkgever en leidinggevende van installatie- en bouwbedrijven (renovatie)
  • Werknemers technische installaties, bouw, nutleidingen
  • Preventieadviseur

Programma

  • Eigenschappen van asbest
  • Gezondheidsrisico's
  • Asbest en asbesthouden materialen herkennen
  • Veilige werkmethoden
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen juisten kiezen en gebruiken
  • Ontsmettinsprocedures
  • Noodprocedures

Eigenschappen
training

Duur
Halve dag (4uur)
Prijs
200 EUR per persoon
Voor deze opleiding kan u een tussenkomst genieten van de KMO-portefeuille

Deze opleiding kan ook voorzien worden als in-company opleiding. indien interesse neem contact op met ons.

Trainingsdata

Momenteel geen aankomende opleidingen gepland