Veiligheid Elektriciteit in het traject naar BA5

Beschrijving

Deze opleiding is bedoeld voor operatoren en techniekers met een voorkennis elektriciteit die ingrepen uitvoeren op de elektrische installatie. Dit houdt gevaren in. Een BA5 is een vakbekwaam persoon die aangeduid wordt door de werkgever. Opdat de werkgever zijn medewerker BA5 bevoegd kan verklaren dient hij of zij de gepaste opleiding genoten te hebben om de veiligheidsaspecten te kunnen beheersen. Deze opleiding speelt hierop in.

Op het einde van de dag wordt een test afgenomen waarna de personen die geslaagd zijn [meer dan 70% correct] een getuigschrift verkrijgen.

Er wordt over de middag een broodjeslunch voorzien.

Programma

De werkgever informeert de werknemers die hij BA5 wil attesteren over de risico's van de elektrische installatie in het bedrijf. Na deze opleiding heeft de deelnemer de nodige kennis verworven om deze risico's te begrijpen en in te schatten, en aldus de juiste preventiemaatregelen toe te passen.

De volgende topics komen aan bod:

 • Wetten en normen
 • Wettelijke controles
 • Gevaren elektriciteit
 • Rechtstreekse en onrechtstreekse aanrakingen
 • Uitwendige invloeden
 • Beschermingsgraad
 • Klassen elektrische materieel
 • Begrippen
  • Basis – spanning,stroom en weerstand
  • Soorten spanning
  • Inwendige weerstand
  • Isolatie weerstand en hoe meten
  • Effecten van stroom op het lichaam
  • Electrocutie: hoe, wat,…
  • Wet van Ohm en Joule
  • Frequentie, vermogen ,..
  • KV of KW en COS phi
 • Schakelen of scheiden
 • Netsystemen
 • Hoe beschermen?
 • Automaat karakteristieken
 • Kortsluitberekening
 • Kabel keuze a.d.h.v. tabellen
 • BA4/BA5
 • Werken aan elektrische installaties
 • Vitale 8
 • EHBO
 • Gereedschap
 • Motoren
 • Atex

Eigenschappen
training

Duur
2 volle dagen
Prijs
500 EUR per persoon
Voor deze opleiding kunt u beroep doen op de KMO-portefeuille

Deze opleiding kan ook voorzien worden als in-company opleiding. indien interesse neem contact op met ons.

Trainingsdata

Momenteel geen aankomende opleidingen gepland