Veiligheid Elektriciteit in het traject naar BA4

Deze opleiding BA4 heeft tot doel om een basiskennis veiligheid elektriciteit te verwerven die nodig is om het wettelijk verplichte attest BA4 te behalen. De werkgever geeft deze toekenning en legt ze vast in een gedetailleerd document. In dat traject dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werknemer de nodige opleiding heeft genoten.

Op het einde van de dag wordt een test afgenomen waarna de personen die geslaagd zijn (meer dan 70%) een getuigschrift verkrijgen.

Bij opleidingen van een volle dag wordt over de middag een broodjeslunch voorzien.

Programma

De werkgever informeert de werknemers die hij BA4 wil attesteren over de risico's van de elektrische installatie in het bedrijf. Na deze opleiding heeft de deelnemer de kennis 'BA4 gewaarschuwd persoon' verworven, die hem in staat stelt om deze risico's te begrijpen, ze in te schatten, en de juiste veiligheidsmaatregelen toe te passen.

De volgende topics komen aan bod:

 • Wetten en normen
 • Wettelijke controles
 • Gevaren elektriciteit
 • Rechtstreekse en onrechtstreekse aanrakingen
 • Intro uitwendige invloeden
 • Beschermingsgraad
 • Klassen elektrische materieel
 • Begrippen
  • Basis – spanning, stroom en weerstand
  • Soorten spanning
  • Inwendige weerstand
  • Effecten van stroom op het lichaam
  • Elektrocutie: hoe, wat,…
  • Wet van Ohm en Joule
  • Frequentie, vermogen ,..
 • Schakelen of scheiden
 • Intro netsystemen
 • Hoe beschermen?
 • Automaat karakteristieken
 • BA4/BA5
 • Werken aan elektrische installaties
 • Vitale 8
 • EHBO
 • Gereedschap
 • Atex

Eigenschappen
training

Duur
2 maal een halve dag of 1 volledige dag
Prijs
300 EUR per persoon
Voor deze opleiding kan u een tussenkomst genieten van de KMO-portefeuille

Deze opleiding kan ook voorzien worden als in-company opleiding. indien interesse neem contact op met ons.


Trainingsdata

Momenteel geen aankomende opleidingen gepland